Kurs na własnej asekuracji - II etap

Kurs na własnej asekuracji - II etap

Jeśli czujesz, że poszukujesz czegoś więcej niż wspinanie sportowe, to kurs wspinania tradycyjnego jest dla Ciebie. Nauczysz się wspinać po drogach tradycyjnych (jedno i wielowyciągowych), gdzie asekurację zakładasz własnoręcznie. Szczególnie te umiejętności będą przydatne na drogach górskich. Chociaż warto wspomnieć, że na świecie (w tym Polsce) jest sporo tradycyjnych dróg jednowyciągowych.

Kurs wspinania na własnej asekuracji (według programu Polskiego Związku Alpinizmu) trwa 4 dni i jest poszerzeniem wiedzy nabytej na Podstawowym kursie wspinaczkowym. Oba te kursy składają się na Pełny kurs wspinaczki skalnej. Kurs wspinaczki na własnej asekuracji jest również jednym z etapów rozszerzonego kursu wspinaczki skalnej, który trwa łącznie 8 dni. Więcej o nim znajdziesz w tym linku: Rozszerzony kurs wspinaczki skalnej.

Adam Nawrocki podczas kursowego przejścia Lewego Komina VI na Sukiennicach

Podczas kursu wspinaczki na drogach tradycyjnych nauczysz się m.in:

- używania sprzętu do asekuracji (kości, heksy, friendy, tricamy, pętle),

- podstaw techniki asekuracji w różnorodnych formacjach,

- prowadzenia na jednowyciągowych drogach nieobitych (TRAD),

- prowadzenia na wielowyciągowych drogach nieoobitych(TRAD),

- kilku technik autoratowniczych,

- różnych operacji sprzętowych przydatnych podczas takich wspinaczek.

Czas trwania: 4 dni, opcjonalnie 5 dni (na życzenie kursantów).

Miejsce: zajęcia prowadzone są w Sokolikach (zazwyczaj) lub na Jurze południowej (okolice Krakowa). Oczywiście na życzenie uczestników/pogody możemy zmienić miejsce na np. Jurę Północną.

Ilość uczestników: maksymalnie czterech na jednego instruktora.

Cena kursu to 1400 zł, obejmuje: szkolenie przez instruktora wspinaczki, korzystanie z atestowanego sprzętu wspinaczkowego, materiały szkoleniowe.

Noclegi i wyżywienie we własnym zakresie - w razie czego polecam się zapoznać z tym artykułem: Możliwości noclegowe i żywienie dla wspinaczy w okolicach Krakowa.

Sprawdź terminy!

Dokonać rezerwacji możesz przez stronę "Zapisy na kurs". W pilnych przypadkach proszę o kontakt telefoniczny (794010870).

Każdy uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie o odbyciu kursu wspinania po drogach ubezpieczonych z informacją o ewentualnej kwalifikacji na kurs wspinania na własnej asekuracji.

Polecam zobaczyć sobie artykuł: co warto zabrać na kurs wspinaczkowy?

Emilia Capac podczas kursu w Sokolikach


Szczegółowy program kursu wspinaczki tradycyjnej

Kurs przygotowuje do samodzielnego wspinania w rejonach skałkowych niemających charakteru górskiego. Daje również podstawy do korzystania ze sztucznych obiektów wspinaczkowych. Ukończenie i zaliczenie kursu uprawnia do uczestnictwa w kursie taternickim. Wymagane jest ukończone 18 lat, osoby niepełnoletnie mogą być szkolone po uzyskaniu pisemnej zgody podpisanej przez obojga rodziców (prawnych opiekunów).

Kurs prowadzony jest w formie zajęć praktycznych w skałach przeplatanych teorią. Zajęcia praktyczne oprócz wspinania w skałach mogą być realizowane na sztucznych ściankach wspinaczkowych lub innych obiektach do tego celu przygotowanych (np.: bunkry, murki, drzewa itp.). Zajęcia teoretyczne są uzupełnieniem części praktycznej, nie muszą mieć charakteru wykładów wygłaszanych w sali, mogą być prowadzone w inny sposób, np. w terenie w trakcie przerwy w ćwiczeniach praktycznych.W ramach kursu muszą się odbyć zajęcia na zrzutni (nauka wyłapywania odpadnięć).

Czas trwania: Kurs trwa 4 dni.

Liczba szkolonych: Do czterech kursantów na jednego instruktora.

Absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, podpisane przez instruktora szkolącego. Organizator ma obowiązek wręczyć każdemu uczestnikowi program kursu, w celu umożliwienia kursantowi kontrolowania jakości świadczonej usługi.

Warunkiem zaliczenia kursu i skierowanie na kurs taternicki, jest opanowanie wymienionych w programie umiejętności w zakresie techniki asekuracji i pozostałych technik linowych oraz samodzielne i swobodne pokonywanie z dolną asekuracją dróg skalnych o trudnościach co najmniej IV w skali UIAA.

Wielowyciągowe wspinanie na własnej w Dolinie Kobylańskiej

Tematy wykładów

1. Sprzęt niezbędny do samodzielnego instalowania punktów asekuracyjnych (kostki, kostki mechaniczne itp.).

2. Teoria asekuracji.

3. Formacje skalne (zakres podstawowy).

4. Niebezpieczeństwa wspinania.

5. Pierwsza pomoc (zakres podstawowy).

6. Style wspinania, przewodniki i rejony wspinaczkowe.

7. Normy etyczne obowiązujące w środowisku wspinaczy, zagadnienia ochrony przyrody.

8. Historia wspinania (opcjonalnie).

Rytuał przekazania "szpeju" wspinaczkowego

Zajęcia praktyczne

Muszą zostać wyuczone następujące umiejętności:

– praktyczna znajomość węzłów: prusik, bloker, stoper taśmowy;

– dobieranie sprzętu do konkretnej drogi i poprawne noszenie go;

– samodzielne zakładanie punktów asekuracyjnych (kostki, kostki mechaniczne itp.);

– wykorzystanie punktów naturalnych;

– łączenie punktów asekuracyjnch;

– budowanie stanowisk asekuracyjnych dolnych, górnych i pośrednich;

– obsługa 2 przyrządów asekuracyjnych w zakresie podawania, wybierania, hamowania liny oraz jej blokowania i odblokowania; przyrządy: kubek (dowolny rodzaj) lub płytka oraz półwyblinka z karabinkiem HMS; opcjonalnie dodatkowo grigri;

– właściwe rozmieszczanie punktów przelotowych;

– prawidłowe prowadzenie liny jednożyłowej; opcjonalnie dodatkowo dwużyłowej;

– zakładanie stanowisk zjazdowych;

– zjazd w wysokim przyrządzie wraz z odpowiednią autoasekuracją;

– rozwiązywanie prostych sytuacji awaryjnych w trakcie zjazdu;

– uwalnianie się na stanowisku od ciężaru wiszącego partnera;

– pokonywanie różnych formacji skalnych z zastosowaniem odpowiednich technik wspinaczkowych;

– wychodzenie po linie (prusikowanie);

– opcjonalnie: łączenie lin pod obciążeniem i przepuszczanie węzła przez karabinek (najprostszą metodą).

Chwila odpoczynku na wspinaniu