Rozszerzony kurs wspinaczki skalnej

Rozszerzony kurs wspinaczki skalnej

Właściwie jest to kurs skałkowy, według programu Polskiego Związku Alpinizmu, ale taki, który trwa 8 dni. Dodam, że rozbity jest na dwie części: "Podstawowy kurs wspinaczkowy" i "kurs tradu i wielowyciągówek". Każdy z tych kursów trwa cztery dni, tak aby osoba początkująca mogła na spokojnie przejść każdy z etapów i cieszyć się wspinaniem. Pomiędzy nimi jest jeden dzień odpoczynku, który pozwala wypocząć. 

Ideą tego kursu jest kompleksowe przerabianie zagadnień wspinaczkowych, Cały ten RKWS to opcja dla osób dysponujących nieco większą ilością czasu, chcących - w przyszłości - wspinać się w górach i takich, którzy oczekują czegoś więcej od kursu wspinaczkowego. Dodatkowo, chcą na spokojnie przerabiać sobie poszczególne tematy.

Rozszerzony kurs skałkowy jest w opcji 4+4, czyli cztery dni na Jurze (głównie wspinanie sportowe i wielowyciągowe)  i cztery dni w Sokołach (głównie tradycyjne wspinanie). Jeden dzień przeznaczamy na odpoczynek (np. dojazd w Sokoliki). Takich kursów mam nieco więcej i ich grafik znajdziecie tutaj: Terminy w 2019 roku.


Martyna Korkiewicz i Anna Bobrowska podczas kursu wspinaczki skalnej W Sokolikach

Programy poszczególnych kursów znajdziesz w linkach poniżej:

Podstawowy kurs wspinaczkowy

Kurs wspinaczki na własnej asekuracji i wielowyciągówkach

Na rozszerzonym kursie wspinaczki skalnej nauczysz się:

- wspinania na wędkę

- zjazdów na linie

- wspinania na prowadzeniu na drogach sportowych

- wspinania na drogach z asekuracją własną (trad)

- wspinania na drogach wielowyciągowych obitych

- wspinania na drogach wielowyciągowych z asekuracją własną

- podstaw autoratownictwa

Szczegółowe informacje jak to będzie wyglądało znajdziesz tutaj: Jakiego rodzaju wspinanie będzie na kursie wspinaczki skalnej?

Oprócz tego na kursie będą prowadzone wykłady teoretyczne (w przerwach pomiędzy wspinaniem). Szczegółowe informacje w programie na końcu tego artykułu...)

Czas trwania: 9 dni (4 dni na Jurze, 4 dni w Sokołach. Plus jeden dzień odpoczynku). Jeśli jesteś z Krakowa to możesz przed kursem przyjść do mnie na sekcję wspinaczkową (1-3 zajęcia), tak aby nauczyć się na początku kilku podstaw techniki wspinaczkowej, co zapewni Ci lepszy start na kursie.

Miejsce: zajęcia prowadzone są na Jurze południowej (okolice Krakowa) i w górach Sokolich. Oczywiście może się to zmienić w przypadku złej pogody w danym rejonie.

Ilość uczestników: maksymalnie czterech na jednego instruktora.

Cena kursu obejmuje: szkolenie przez instruktora wspinaczki, korzystanie z atestowanego sprzętu wspinaczkowego, materiały szkoleniowe. Ceny oscylują wokół 1600 zł w zależności od terminu.

Noclegi i wyżywienie we własnym zakresie - w razie czego polecam się zapoznać z tym artykułem: Możliwości noclegowe i żywienie dla wspinaczy w okolicach Krakowa. lub w Sokolikach.

Rafał Stachura podczas kursowego przejścia Górnego Trawersu Wroniej Baszty IV+ (Dol. Kobylańska koło Krakowa)


Terminy: znajdziecie je (wraz z cenami) na podstronie Oferta/Terminy. Przy zgłoszeniu się 3-4 osób możemy umówić się na indywidualny termin z wybranym miejscem (np. skałki podkrakowskie).

Istnieje opcja kursu skałkowego w wersji VIP dla dwóch osób. Koszt szkolenia (od osoby) wynosi wtedy 3000 zł.


Dokonać rezerwacji możesz przez formularz na podstronie "Zapisy na kursy". Wszelkie niestandardowe pytania proszę wysyłać poprzez zakładkę "Kontakt". W pilnych przypadkach proszę o kontakt telefoniczny (794010870).

Każdy uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie o odbyciu kursu skałkowego z ewentualną kwalifikacją na kurs taternicki.

Polecam jeszcze zobaczyć sobie artykuł: co warto zabrać na kurs wspinaczkowy? Dodatkowo jeśli chcesz się wcześniej podszkolić ze wspinania to zapraszam na moje sekcje wspinaczkowe w Krakowie.

Joanna Heliosz na Dozentówce IV+ (Sokoliki)

Szczegółowy program kursu skałkowego

Kurs wspinaczki skalnej ma na celu przygotowanie nas do wspinania w skałach, które nie mają charakteru górskiego. Po skończeniu takiego kursu spokojnie możesz się wspinać na sztucznych ściankach

Ukończenie kursu uprawnia do uczestnictwa w kursie taternickim (o ile otrzymamy kwalifikacje na kurs taternicki). Kurs wymaga ukończonych 18 lat, ale osoby niepełnoletnie mogą być szkolone po uzyskaniu pisemnej zgody podpisanej przez obojga rodziców (prawnych opiekunów).

Kurs skalkowy prowadzony jest w formie zajęć praktycznych w skałach przeplatanych teorią. Zajęcia praktyczne oprócz wspinania w skałach mogą być realizowane na sztucznych ściankach wspinaczkowych lub innych obiektach do tego celu przygotowanych (np.: bunkry, murki, drzewa itp.). Zajęcia teoretyczne będą prowadzone w terenie w trakcie przerwy w ćwiczeniach praktycznych.W ramach kursu odbędą się zajęcia na zrzutni (wyłapywanie odpadnięć).

Czas trwania: Kurs trwa 6 dni, z czego 5 dni musi odbyć się w terenie.

Liczba szkolonych: Do czterech kursantów na jednego instruktora.

Absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, podpisane przez instruktora prowadzącego zajęcia. Instruktor ma obowiązek wręczyć każdemu uczestnikowi program kursu, w celu umożliwienia kursantowi kontrolowania jakości świadczonej usługi.

Warunkiem zaliczenia kursu i skierowanie na kurs taternicki, jest opanowanie wymienionych w programie umiejętności w zakresie techniki asekuracji i pozostałych technik linowych oraz samodzielne i swobodne pokonywanie z dolną asekuracją dróg skalnych o trudnościach co najmniej IV w skali UIAA.

zjazd na linie z Żabiego Konia w Kobylanach

Zjazd na linie z Żabiego Konia. Fot. dg

Treści zajęć teoretycznych:

Zapoznanie się z podstawowym sprzętem wspinaczkowym.

Teoria asekuracji (bouldering – asysta (spotowanie), wspinaczka na wędkę i z dolną asekuracją).

Podstawowe formacje skalne spotykane w skałkach i górach.

Samodzielne zjazdy na linie, wychodzenie po linie.

Niebezpieczeństwa wspinania ze szczególnym uwzględnieniem wspinania skałkowego.

Podstawy pierwszej pomocy przedmedycznej.

Formy uprawiania wspinaczkistyle wspinaniaskale trudnościprzewodniki i rejony wspinaczkowe.

Zasady uprawiania wspinaczki w Polsce, system szkolenia PZA, dostęp do skał (Nasze Skały, i inne organizacje).

Normy etyczne obowiązujące w środowisku wspinaczy, zagadnienia ochrony przyrody.

Historia wspinania (opcjonalnie).

Podstawy treningu wspinaczkowego (opcjonalnie)

Układanie optymalnego treningu wspinaczkowego (opcjonalnie)

Taktyka wspinaczkowa na wyjazdach (weekendowych i dłuższych tripach) (opcjonalnie)

Włoski wspinacz na Never Sleeping Wall na Sycylii. Fot. Damian Granowski

Operacje sprzętowe na kursie skałkowym

Treść zajęć praktycznych:

wiązanie się liną do uprzęży (Za pomocą węzła podwójna ósemka)

praktyczna znajomość wspinaczkowych węzłów: kluczkaósemkataśmowy (równoległy)półwyblinkawyblinkaflagowy, blokerprusikwęzeł francuski, (opcjonalnie skrajny tatrzańskipodwójny zderzakowy)

zwijanie i przenoszenie liny wspinaczkowej

dobór sprzętu wspinaczkowego do konkretnej drogi i jego poprawne noszenie na uprzęży

samodzielne zakładanie własnych punktów asekuracyjnych (Kościfriendyheksy, tricamy)

asekuracja z punktów naturalnych (np. Ucha skalne, drzewa)

właściwe rozmieszczanie punktów przelotowych, łączenie punktów asekuracyjnych

prawidłowe prowadzenie lin podczas wspinania. Używanie liny pojedynczej oraz lin połówkowych (opcjonalnie)

budowanie stanowisk do wędki z wykorzystaniem punktów naturalnych, spitów/ringów, wykorzystanie stanowisk górnych do wędkowania (podwieszanie liny w łańcuchu stanowiskowym);

budowanie stanowisk asekuracyjnych dolnych, górnych i pośrednich

obsługa przyrządów asekuracyjnych w zakresie podawania, wybierania, hamowania liny oraz jej blokowania i odblokowania (przyrządy typu kubek – dowolny rodzaj)

obsługa przyrządów wielofunkcyjnych (np. typu ATC Guide, Reverso, Pivot itp.) na górnym stanowisku ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego odblokowywania go pod obciążeniem (węzeł flagowy)

wykorzystanie półwyblinki z karabinkiem HMS do asekuracji (wybieranie, hamowanie, blokowanie)

obsługa przyrządu typu półautomat: Click Up, Smart, Gri Gri itp. -asekuracja (wybieranie, hamowanie, blokowanie)

przewiązywanie liny przez ring zjazdowy/stanowisko zjazdowe; zdejmowanie ekspresów podczas opuszczania

zakładanie stanowisk zjazdowych, przygotowanie liny i sprzętu do zjazdu

zjazd w wysokim przyrządzie wraz z odpowiednią autoasekuracją, zjazd ze stanowiskiem pośrednim

rozwiązywanie prostych sytuacji awaryjnych podczas zjazdu (np. przejście ze zjazdu do podchodzenia po linie)

wychodzenie po linie (prusikowanie)

opuszczanie partnera na linie z górnego stanowiska

podstawy rozgrzewki przed wspinaniem

zapoznanie z różnymi formacjami skalnymi i technikami ich pokonywania (wykorzystanie chwytów i stopni, ustawienia ciała – pozycja frontalna i boczna)

zasady bezpieczeństwa podczas bulderingu w skałkach; asysta (spotowanie)

praktyczna umiejętność wykorzystywania przewodników wspinaczkowych (odnajdywanie skały i drogi wspinaczkowej) korzystanie z aplikacji internetowych (opcjonalnie)


Osoby po kursie zapraszam również na mojego bloga do zbioru linków z poradnikami wspinaczkowymi. Jest tam trochę ciekawych artykułów :-).


Więcej o wyborze idealnego kursu wspinaczkowego znajdziesz tutaj w linku poniżej. Polecam się zapoznać.

Jaki kurs wspinaczkowy wybrać na początku?