Kurs taternicki zimowy

Kurs taternicki zimowy

Kurs taternictwa zimowego to 7 dni w górach, gdzie nauczysz się podstaw tatrzańskiego wspinania mikstowego. Jest to wymagający kurs, ale zaręczam, że warto :). Informacje o terminach zimowych podam w wakacje.

Rafał Szmyd podczas kursu taternickiego na Drodze Potoczka na Hali Gąsienicowej

Zasady uczestnictwa:

Zimowy kurs wspinaczkowy przygotowuje do samodzielnego i bezpiecznego uprawiania wspinaczki zimowej oraz w górach lodowcowych.

Do kursu mogą przystępować osoby legitymujące się ukończeniem letniego kursu taternickiego. Osoby niepełnoletnie mogą być szkolone po uzyskaniu pisemnej zgody podpisanej przez rodziców (prawnych opiekunów).

Forma zajęć: kurs składa się z wykładów, zajęć praktycznych i wspinaczek, zgodnie z załączonym wykazem. Może być organizowany w Tatrach lub innym rejonie o charakterze wysokogórskim (typu alpejskiego).

Czas trwania: kurs trwa 7 dni, z czego jeden dzień jest odpoczynkiem.

Cena kursu: 3000 zł. Cena kursu nie obejmuje dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia.

Ilość szkolonych: na jednego instruktora do trzech osób.

Absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z programem PZA, podpisane przez instruktora.

Warunkiem zaliczenia kursu jest opanowanie wymienionych w programie umiejętności praktycznych.

{basicyoutube}R4jH8vtYGSU{/basicyoutube}

Treść zajęć

Tematy wykładów

1. Specyfika wspinaczki zimowej i zagrożenia występujące we wspinaczce zimowej.

2. Sprzęt i wyposażenie do wspinaczki zimowej (techniczny i osobisty), odzież i obuwie.

3Asekuracja w terenie śnieżnym, lodowym i mieszanym; asekuracja w trawkach.

4. Lawiny: lawiny pyłowe, deskowe i gruntowe – ich charakterystyka i związane z nimi zagrożenia, miejsca i warunki występowania lawin, zachowanie w terenie lawiniastym, techniki profilaktyczne (próby śniegu), poszukiwanie ludzi zasypanych przez lawinę (w tym przy wykorzystaniu przyrządów elektronicznych).

5. Biwakowanie zimą: biwak planowany, nieplanowany, biwak w jamie śnieżnej, biwak na lodowcu.

6. Lodowce i góry typu alpejskiego: budowa lodowca, niebezpieczeństwa lodowców, występowanie szczelin i barier seraków, poruszanie się i asekuracja na lodowcu, wydobywanie partnera ze szczeliny.

7. Strategia i taktyka wspinaczki zimowej.

8. Zapobieganie i pierwsza pomoc w wypadkach odmrożeń i wychłodzenia.

Zajęcia praktyczne

1. Zapoznanie z rakami i czekanem:

– poruszanie się na stokach śnieżnych, hamowanie czekanem i bez użycia czekana;

– poruszanie się po trawkach i skale;

– poruszanie się w lodzie.

2. Instalowanie punktów asekuracyjnych:

– w śniegu (czekan, plecak, deadman, człowiek);

– w terenie skalno – trawiastym (śruby i inne, haki skalne – szukanie szczelin);

– w lodzie (różne typy haków lodowych, instalowanie oczek lodowych).

3. Prowadzenie i zakładanie stanowisk na małych formach w różnych typach terenu.

4. Torowanie w zespole, zakładanie szlaku.

5. Budowa jamy śnieżnej.

6. Zajęcia lawinowe: przeszukiwanie lawiniska, poszukiwanie zasypanych przy użyciu przyrządów elektronicznych, sondowanie, wykonywanie przekrojów i prób śniegu (np. próba norweska) w terenie.

7. Demonstracja metod poruszania się z asekuracją na lodowcu.

Wspinaczki

Co najmniej 5 różnych dróg wspinaczkowych

 

Szczegółowy plan i terminy pojawią się na stronie latem :). Jeśli nie chcesz przegapić informacji to zapisz się na nasz newsletter lub polub szkołę na facebooku - masz linka z prawej strony ekranu ;-).